4 לחמי שיאור מחמצת עבודת יד

4 לחמי שיאור מחמצת עבודת יד

100

4 לחמי שיאור מחמצת עבודת יד -פרוסים על גבי 2 מגשים מלבניים

לחם זיתים

לחם דגנים

עגבניות מיובשות

שיאור איטלקי

מידע נוסף

אפשרויות

לחם בודד 17 ש״ח, 2 לחמים במגש 52 ש״ח