הזמנות

לחם דגנים

23

לחמי שיאור מחמצת עבודת יד

מידע נוסף

אפשרויות

לחם בודד 17 ש״ח, 2 לחמים במגש 52 ש״ח